dot dot
BEIJING (PEK) (7) SHANGHAI (SHA) (5) BEIJING - SHANGHAI (2)
KUNMING (KMG) (1) ZHANGIAGIA (DYG) (2) GUILIN (KWL) (0)
CHENGDU (CTU) (7) XIAN (XIY) (0) TIBET (0)
SANYA (0) CHONGQING (4) HARBIN (0)


View :   Sort :

ก่อนหน้า1234ถัดไป
พบสินค้า 39 รายการ

 view
รหัส : HMT-S005-CSX2-4DWE
#ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #จางเจียเจี้ย #สะพานกระจก
ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย ฉางซา ร้านผ้าไหม สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ผ่านขมหุบเขาป่ายจ้าง ร้านยางพารา ร้านนวดเท้า เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลือน + รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ธันวาคม 2560
ราคา: 11,799.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-I002PEK4DAYSXW
ทัวร์ จีน ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)
เที่ยว จีน ทัวร์ เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ชมกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ประตูชัย ตลาดรัสเซีย
กำหนดการเดินทาง :
ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560
ราคา: 11,888.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-M003-KMG5D2NSC
#ทัวร์จีน Shock Sale #คุนหมิง ภูผามรกด #ตงซวน 5 วัน 2 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)
#ทัวร์จีน #เที่ยวคุนหมิง #ตงซวน #ภูผามรกต
เที่ยวคุนหมิง ภูเขาหิมะเจ๋ยวจื่อ (ภูผามรกต) สระสวรรค์ ตงซวน ชมวิว ดินสีแดง อุทยานน้ำตกคุนหมิง เขาซีซาน ประตูมังกร วัดหยวนทง สวนซุ่ยหู เมืองโบราณกวนตู้
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2560
ราคา: 12,999.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZTS-SHASHOCKB6DXJ
ทัวร์ จีน เซี่ยงไฮ้ อู่ซี หังโจว ดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซ๊ย(FD)
เทียว จีน ทัวร์ เซียงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ร้านไข่มุก ซูโจว จัตุรัสหยวนหยง ร้านผ้าใหม่ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมุ่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ ตลาดเฉินหวงเมียว ร้านหยก ขึ้นหอไข่มุก - Sky Walk - หุ่นขี้ผึ้ง อุโมงค์เลเซอร์ หาดไวทาน อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก)
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2560
ราคา: 13,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-S005-CHONGCHING4DWE
#ทัวร์จีน #ฉงชิ่ง #อู่หลง #หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE)
#ทัวร์จีน #อุทยานหลุมบ่อฟ้า #ฉงชิ่ง #อู่หลง
ทัวร์จีน เที่ยวฉงชิ่ง #อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) #ระเบียงกระจกอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) #อู่หลง ฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมินมหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน#เจี่ยฟ่างเป่ย อิสระช้อปปิ้ง#หงหยาตัง ฉงชิง
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา: 13,999.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-S005-CKG4D-WE
#ทัวร์จีน มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
#ท้วร์จีน #เที่ยวฉงชิ่ง #หลุมฟ้า #อู่หลง
ทัวร์จีน อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยานและรถเบตเตอรี่ป ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเบตเตอรี่) อู่หลง ฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมินมหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย อิสระช้อปปิ้งหงหยาตัง ฉงชิ่ง
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ธันวาคม 2560
ราคา: 13,999.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-S005-PEK11-5D4N-CA
#ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน โดยสายกาบินแอร์ไชน่า (CA)
#ทัวร์จีน #ปักกิ่ง #กำแพงเมืองจีน #เยือนแดนมังกร
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง จัตุรีสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน ร้านผีซิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ร้านใบชา ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ The Place ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคา: 14,799.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-S005-SHATGPVG15DTG
#ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
#ทัวร์จีน #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #เที่ยวจีน #เที่ยวเซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลซอร์ ขึ้นตึกจินเหมา ชั้น88 เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนา อู๋ซี หังโจว ร้านผ้าไหม ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ร้านบัวหิมะ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ร้านหยก
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา: 14,799.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-S005KWL4DCX
ทัวร์ จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว โชว์ดรีมไลท์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX)
เที่ยว จีน ทัวร์ กุ้ยหลิน โชว์ Dream Like Lijiang เมืองจำลองซ่ง ร้านบัวหิมะ กุ้ยหลิน หยางซั่วล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย) ร้านใยไผ่ไหม อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ถ้ำขลุ่ยอ้อ ร้านผ้าไหม หยางซั่ว กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา โชว์ Elephant Legend ขมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) ประตูโบราณกูหนานเหมิน ร้านหยก กุ้ยหลิน
กำหนดการเดินทาง :
ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560
ราคา: 14,888.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZTS-PEKHOTPROA5DTG
ทัวร์ จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เที่ยว จีน ทัวร์ ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดผ่าเท้า หอฟ้าเทียนถาน ร้านผีซิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวงฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ ร้านผ้าไหม ถนนหวังฝุ่จิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2560
ราคา: 14,900.00 บาท
จำนวน :


ก่อนหน้า1234ถัดไปdot

ระบุเดือน
ระบุราคา
ระบุเทศกาล

  [Help]
dot
dot
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=1&cid=119636
dot
ทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีน
bulletทัวร์อิหร่าน ทัวร์โมรีอคโค
bulletทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
dot
dot
bulletแลกเงินที่ไหนดี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน Exchange
bulletโทรกลับไทย Call Home
bulletเช็คอากาศทั่วโลก Weather
bulletเช็คเวลาทั่วโลก WorldClock
bulletการเดินทาง Check My Trip
bulletเช็คที่นั่งทุกสายการบิน
bulletปลั๊กไฟ World Electric
bulletแผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
bulletรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass
bulletรถไฟยุโรป Rail Europe
bulletรถบัสอเมริกา Greyhound
พาสปอร์ต
dot
Member Login
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


Google
 
 


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.