dot
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
ทัวร์เกาหลี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
http://bangkok.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=7040&MissionID=64&LanguageID=460&StatusID=0&DocumentID=-1
dot
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร HMT

dot


Google
 
 


ทัวร์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น แคนเบอร่า เพิร์ธ เที่ยวออสเตรเลีย article

 

 รายละเอียดโปรแกรม / วันเดินทาง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง  หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจอง ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว

*** เนื่องจากการ Upload อาจล่าช้ากว่าตารางจริง  โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ***

  
AUSTRALIA   ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวซิดนีย์ เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร๊ด แคนเบอร์ร่า พอร์ท สตีเฟ่น โกล์ดโคส ราคาถูก ประหยัด

 

   CODE

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

G002_ทัวร์  ออสเตรเลีย : ซิดนีย์  แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

ทัวร์ ออสเตรเลีย เทียว ซิดนีย  ชมเมืองซิดนีย์ หาดบอนได ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ โคล่าปาร์ค บลูเมาทเท่นส์ หุบเขาสามพี่น้อง นั่งรถรางที่ชันที่สุด  ชมเมืองแคนเบอร์ร่า อาคารรัฐสภา  ทะเลสาบเบอร์เลย์กริฟฟิน อิสระช้อปปิ้ง 
กำหนดาการเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2557
ราคา : 59,900 บาท 

HMT_ SYD- CAN

N001_ทัวร์ ออสเตรเลีย :ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ถ่ายภาพคู่โอเปร่าเฮ้าท์ ชมตึก QVB  ไชน่าท่าวน์ ชมโคอาล่า ปาร์ค บลูเมาท์เท่นส์ ยอดเขาสามพี่น้อง นั่งรถรางไฟฟ้า และ กระเช้าไฟฟ้า  ชมตึกรัฐสภาใหม่ New Parliament House ชมพิพิธภัณฑ์สงกคราม War Memorial ชมน้ำพุ Caption Cook Memorial Water Jet 
กำหนดการเดินทาง : 20 - 24 ส.ค. / 10- 14 ก.ย. 2557
ราคา : 58,900 บาท 

HMT_SYD - PORT

N001_ทัวร์ ออสเตรเลีย : ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ชมตึก QVB ไชน่าทาวน์  ซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเมาส์เท่นส์ ชมยอดเขาสามพี่น้อง นั่งรถรางไฟฟ้า และ กระเช้าไฟฟ้า พอร์ต สตีเฟ่น ชมความน่ารักของเหล่าปลาโลมา นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย 
กำหนดการเดินทาง : 20 - 24 ส.ค. / 10 - 14 ก.ย. 2557
ราคา : 58,900 บาท 

HMT_SYD - GREAT

N001_ทัวร์ ออสเตรเลีย : นครซิดนีย  เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยน เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่โอเปร่า เฮ้าส์  ชมตึก QVB ไชน่าทาวน์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมยอดเขาสามพี่น้งอ  นั่งรถรางไฟฟ้า และ กระเช้าไฟฟ้า เมลเบิร์น ชมเมือง กระท่อมกัปตันคุ๊ก เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกแพนกวิน ถนนสายโรแมนติก"เกรทโอเชี่ยน" เมลเบิร์น อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ เหมืองทองบัลลารัต ชมโซเวอร์เร้นตจ์ฮิลล์  ช้อปปิ้ง 
กำหนดการเดินทาง : 20 - 26 ส.ค. /  11 - 17 ก.ย. 2557
ราคา : 70,900 บาท 

 

B003_ทัวร์ ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คึืน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองชมการตัดขนแกะ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ซิดนีย์  ชมเมือง หาดบอนได ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย  สะพานฮาร์เบอร์ รถไฟหัวจักรไอน้ำโบราณ ชมฝูงนกแพนกวินที่เกาะฟิลลิป  เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ เมลเบิร์น นครเมลเบิร์น ชมเมือง อาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย กระืท่อมกับตันคุ้ก ช้อปป้ิ้ง 
กำหนดการเดินทาง :ตุลาคม 2557
ราคา : 67,900 บาท 

 

B003_ทัวร์ ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ  อุทยานแห่งชาติบลูเม่าท์เท่นส์ ซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง ผ่านชมหาดบอนได ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ถ่ายรูปคู่สะพานฮาร์เบอร์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกแพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต้มสาย) เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ เมลเบิร์น  นครเมลเบิร์นชมเมือง ช้อปปิ้ง 
กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
ราคา :67,900 บาท


B003_ทัวร์ ออสเตรเลีย :Highlight Sydney 5 Days  โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ (QF) 

เที่ยว ออสเตรเลีย ทัวร์ ออสเตรเลีย ซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ซิดนีย์  พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา  นครซิดนีย์ ชมนครซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์ 
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ราคา :56,500 บาท 

 
Package Tour & Air Ticket

แพคเกจฮ่องกง มาเก๊า Free&Easy
Package Singapore
จองโรงแรม ที่ำัพัก ทั่วโลก
ทัวร์มาเลเซียโปรโมชั่นCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด
21/158 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-9577-9, 0-2954-9800 แฟกซ์ 0-2589-1705
E-mail : info@happymailtravel.com เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:30-18:00 เสาร์ 9:00-14:30