dot
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539376344&Ntype=1
dot
dot
พาสปอร์ต
dot
dot
dot
dot
วีซ่า
dot
สมัครรับข่าวสารจาก HMT

dot


Google
 
 


ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ราคาถูก ประหยัด กาฐมาณฑู หิมาลัย นากาก๊อด โปครา ปัคตาปูร์ ปาทัน วัดทองคำ มหาเจดีย์ ช้อปปิ้ง ทาเมล ยอดเขาเอเวอร์เรส

รายละเอียดโปรแกรม / วันเดินทาง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจอง ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว

*** เนื่องจากการ Upload อาจล่าช้ากว่าตารางจริง  โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ***

NAPAL ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล  ราคาถูก ประหยัด

 

  CODE

โปรแกรมทัวร์

บิน

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องคู่

เด็ก

มีเตียง

เด็กไม่

มีเตียง

พัก

เดี่ยว

HMT-E002

ทัวร์เนปาล (กาฐมาณฑุ) 4 วัน 3 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
นครกาฐมาณฑุ-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังหนุมานโดก้า
ปาทัน-วัดทองคำ-มหาพุทธเจดีย์สถาน-นากาโก๊ด-ปักตาปูร์
วัดปศุปาตินาถ-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล-นครกาฐมาณฑุ

AI

-

 

     

HMT-E002

ทัวร์เนปาล (หิมาลัย) 5 วัน 4 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
นครกาฐมาณฑุ-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังหนุมานโดก้า
เจดีย์สวยมภูนารท-เมืองปัคตาปูร์-นากาโก๊ด-เมืองโปครา
ทะเลสาปฟีว่า-น้ำตกเดวี-วัดทองคำ-มหาพุทธเจดีย์สถาน
ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล-ชมโชว์จากสาวเนปาลี-นครกาฐมาณฑุ

AI

 

       

HMT-H004

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ เจดีย์โพธินาถ
โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขาซารางก็อต
วัดบินดาบาซินี ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรสปักตะปุร์
วัดกุมเภสวอร์ เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา
วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล

TG

 

       
แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม TOUR PACKAGE อิสระเดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป

แพคเกจฮ่องกง มาเก๊า Free&Easy
Package Singapore
จองโรงแรม ที่พัก ทั่วโลก
Package MaldivesHappy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.