dot
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ไต้หวัน
dot
dot
พาสปอร์ต
dot
dot
dot
dot
วีซ่า
dot
สมัครรับข่าวสารจาก HMT

dot


Google
 
 


ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ราคาถูก ประหยัด กาฐมาณฑู หิมาลัย นากาก๊อด โปครา ปัคตาปูร์ ปาทัน วัดทองคำ มหาเจดีย์ ช้อปปิ้ง ทาเมล ยอดเขาเอเวอร์เรส

รายละเอียดโปรแกรม / วันเดินทาง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจอง ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว

*** เนื่องจากการ Upload อาจล่าช้ากว่าตารางจริง  โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ***

NAPAL ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล  ราคาถูก ประหยัด

 

  CODE

โปรแกรมทัวร์

บิน

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องคู่

เด็ก

มีเตียง

เด็กไม่

มีเตียง

พัก

เดี่ยว

HMT-E002

ทัวร์เนปาล (กาฐมาณฑุ) 4 วัน 3 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
นครกาฐมาณฑุ-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังหนุมานโดก้า
ปาทัน-วัดทองคำ-มหาพุทธเจดีย์สถาน-นากาโก๊ด-ปักตาปูร์
วัดปศุปาตินาถ-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล-นครกาฐมาณฑุ

AI

-

 

     

HMT-E002

ทัวร์เนปาล (หิมาลัย) 5 วัน 4 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
นครกาฐมาณฑุ-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังหนุมานโดก้า
เจดีย์สวยมภูนารท-เมืองปัคตาปูร์-นากาโก๊ด-เมืองโปครา
ทะเลสาปฟีว่า-น้ำตกเดวี-วัดทองคำ-มหาพุทธเจดีย์สถาน
ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล-ชมโชว์จากสาวเนปาลี-นครกาฐมาณฑุ

AI

 

       

HMT-H004

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล
เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ เจดีย์โพธินาถ
โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขาซารางก็อต
วัดบินดาบาซินี ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรสปักตะปุร์
วัดกุมเภสวอร์ เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา
วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล

TG

 

       
แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม TOUR PACKAGE อิสระเดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป

แพคเกจฮ่องกง มาเก๊า Free&Easy
Package Singapore
จองโรงแรม ที่พัก ทั่วโลก
Package MaldivesHappy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.