dot dot
COMPLAINT

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.happymailtravel.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูล ใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
 
www.happymailtravel.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  www.happymailtravel.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง www.happymailtravel.com ได้ 3 ช่องทางคือ
 
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
www.happymailtravel.com และส่งมาได้ที่ 21/158 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
ช่องทางที่ 2          จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : info@happymailtravel.com
 
ช่องทางที่ 3          ติดต่อผ่าน www.happymailtravel.com โดยสามารถระบุรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
 
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
แผนที่ : (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
Tel (+66) 02 5475959-61
E-mail : e-commerce@dbd.go.th
 
 
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ในกรณีนี้ เว็บไซต์ www.happymailtravel.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น ในส่วนของข้อความ เนื้อหา และรูปภาพต่าง ๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนแต่อย่างใด


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot

ระบุเดือน
ระบุราคา
ระบุเทศกาล

  [Help]
dot
dot
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=1&cid=119636
dot
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์เรือสำราญ
bulletทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์ ใต้หวัน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์มาเลเซีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์ตุรกี
bulletทัวร์อิหร่าน ทัวร์โมรีอคโค
bulletทัวร์ภูฎาณ อินเดีย ศรีลังกา
bulletทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
bulletไทยเที่ยวไทย
dot
dot
bulletแลกเงินที่ไหนดี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน Exchange
bulletโทรกลับไทย Call Home
bulletเช็คอากาศทั่วโลก Weather
bulletเช็คเวลาทั่วโลก WorldClock
bulletการเดินทาง Check My Trip
bulletเช็คที่นั่งทุกสายการบิน
bulletปลั๊กไฟ World Electric
bulletแผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
bulletรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass
bulletรถไฟยุโรป Rail Europe
bulletรถบัสอเมริกา Greyhound
พาสปอร์ต
dot
Member Login
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


Google
 
 


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.