dot dot
View :   Sort :

ก่อนหน้า12ถัดไป
พบสินค้า 13 รายการ

 view
รหัส : HMT-ZZPKRUSMOS6DEK
ทัวร รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อารามชี โดโวดิวิชี สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื่นใหญ่พระเจ้าชาร์ ระฆังพระเจ้าชาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ซากอรส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำหนดการเดินทาง:
มกราคม - มีนาคม 2560
ราคา: 34,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZMK-TG0023RUSSIA6D
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลิทรีนิตี้ ชมมหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ ถนนอารบัท ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ จัตุรัสแดง ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซ็นต์บาซิล ถ่ายรูปด้านนอกสุสารเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ตลาดพื้นเมือง Izmailovo สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ วิคทอรี่ปาร์ค ประตูชัย ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิลล์ ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
ราคา: 36,999.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZPKEK001RUSSIA6DEK
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ มอสโคว์ มหาวิหารเซนตืซาเวียร์ ซากรอส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์ ชมรัสเซียนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าชาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม European Shopping Mall - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - สิงหาคม 2560
ราคา: 37,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZPK-EK003RUSSIA6DEK
ทัวร์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ ดูไบ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด โบสถ์คาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2560
ราคา: 39,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-P009-LETITSPRING6DKC
#ทัวร์รัสเซีย let It #Spring A In #Russia 6 Days By KC
#ทัวร์รัสเซีย #เที่ยวมอสโคว์ #เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Metro) มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ห้างกุม (Gum) วิหารเซนต์ เดอซาร์เวียร์ -Sapsan Express Train เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดุร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคา: 48,888.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZPK-RUSSIAFOOTBALL6DEK
#ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)
#ทัวร์รัสเซีย #มอสโคว์ #football #confederations
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ถนนอารบัท สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ ชมการแข่งขันฟุตบอล FIFA CONFEDERATON CUP 2017 - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื่นใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซียเซอร์คัส สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexznder Garden - มหาวิหารเซนต์ซาร์เวียร์
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2560
ราคา: 49,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-Z001-HIRUSSIA7D5N/TG
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ มอสโคว์ (รัสเซีย) ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต ชมโชว์ Circus เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2560
ราคา: 54,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZPK-RUSMOSST.8DEK
ทัวร์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน บิน เอมิเรตส์ (EK)
เที่ยว รัสเซีย ทัวร์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชววังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ พระราชวังฤดูหนาว มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าชาร์ หอระฆังงพระเจ้าชาร์ รัสเซียนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องแม่น้ำมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท

กำหนดการเดินทาง :
ตุลาคม 2559
ราคา: 54,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-P009-WHITENIGHTRUS8DKC
#ทัวร์รัสเซีย White Night #Russia 8 Days 6 Nts By KC
#ท้วร์รัสเซีย #เที่ยวมอสโคว์ #เซนต์ปีเตอร์ #ซากรอส
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย กรุงอัลมาตี้ มอสโคว์ Metro จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze Horeseman มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยาดเลือด อัลมาตี้
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคา: 55,999.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-ZZPK-EK002ARUSSIA8DEK
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เทียว รัสเซีย ทัวร์ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื่นใหญ่พระเจ้าชาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซียนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวีเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม ล่องเรือแม่นำมอสโคว์ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบาถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ ในพระราชวัง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - สิงหาคม 2560
ราคา: 57,900.00 บาท
จำนวน :


ก่อนหน้า12ถัดไปdot

ระบุเดือน
ระบุราคา
ระบุเทศกาล

  [Help]
dot
dot
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=1&cid=119636
dot
ทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีน
bulletทัวร์อิหร่าน ทัวร์โมรีอคโค
bulletทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
dot
dot
bulletแลกเงินที่ไหนดี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน Exchange
bulletโทรกลับไทย Call Home
bulletเช็คอากาศทั่วโลก Weather
bulletเช็คเวลาทั่วโลก WorldClock
bulletการเดินทาง Check My Trip
bulletเช็คที่นั่งทุกสายการบิน
bulletปลั๊กไฟ World Electric
bulletแผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
bulletรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass
bulletรถไฟยุโรป Rail Europe
bulletรถบัสอเมริกา Greyhound
พาสปอร์ต
dot
Member Login
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


Google
 
 


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.