ขยายพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน SCB ใจดี ต่อขยายพักชำระหนี้อีก3เดือนเเม้จะใด้พักชำระเเล้ว6เดือนก็ตามขยายพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน SCB ใจดี ต่อขยายพักชำระหนี้อีก3เดือนเเม้จะใด้พักชำระเเล้ว6เดือนก็ตาม
#SCB#ไทยพานิชย์#พักชำระหนี้#ขยายพักชำระหนี้#