"มีหลายที่ที่ผมเข้าไปถาม ทั้งการต้อนรับ การดูแลลูกค้า หลายๆอย่าง มันไม่โดนใจ และวงเงินก็ได้น้อยด้วย"คุณธวัชชัย รุ่งอรุณโชติกุล เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์ ที่ประสบปัญหาวิกฤต ไม่มีเงินในการนำมาลงทุน ซื้อเมล็ดพันธุ์ในการเพราะปลูก ไม่สบายใจเวลาจะไปยืมคนอื่น เลยหันมาพึ่งศรีสวัสดิ์ …