สปอตรถแห่และออกบูธ_ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจสปอตรถแห่และออกบูธ_ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
ผู้บรรยายเสียง เฉิน ชายพิเศษ