สินเชื่อเงินกู้ธนาคารไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน#สินเชื่อเงินกู้ไทยพาณิชย์#ธนาคารไทยพาณิชย์#ไทยพาณิชย์#กู้เงินไทยพาณิชย์#เงินเยียวยา#เราไม่ทิ้งกัน#เยียวยา5000#บัตรคนจน#บัตรสวัสดิการ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#เกษตรกร#เงินเกษตร#เราไม่ทิ้งกันรอบ2#เราไม่ทิ้งกันระยะที่2#เงินอุดหนุนเด็ก#เงินผู้สูงอายุ#เยียวยาสูงวัย#ยาวสูงอายุ#บำนาญสูงอายุ#ประกันสังคม#ยาวประกันสังคม#สินเชื่อ#สินเชื่อธนาคาร#สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน#สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ#สินเชื่อไม่มีคนค้ําประกัน#สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน#เครดิตบูโร#เงินเยียวยา5000#เงินเยียวยา1000#เงินเยียวยา2000#เงินเยียวยา3000#เงินผู้พิการ#เยียวยาผู้พิการ#เยียวยากลุ่มเปราะบาง#พยากรณ์อากาศ#พยากรณ์อากาศล่าสุด#พยากรณ์อากาศประจำวัน
ใครสามารถกู้เงินได้บ้าง

          ผู้ค้าออนไลน์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ ทางธนาคารจะส่งข้อความเรียนเชิญให้สมัคร “สินเชื่อมณีเงินทันใจ” ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้แก่

          – บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม

          – มีบัญชีไทยพาณิชย์ ที่รับชำระเงินผ่านทาง QR Code ของแม่มณี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของไทยพาณิชย์

          – มีรายการเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด

          – ผู้ยื่นกู้ต้องไม่ใช่บุคคลที่ขอพักชำระหนี้กับทางธนาคาร และมีสินเชื่อคงค้าง จึงจะสมัครได้

          ทั้งนี้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีการตรวจสอบประวัติการเดินบัญชี และเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น หากใครเข้าเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับข้อความเรียนเชิญให้กู้เงิน “สินเชื่อมณีเงินทันใจ”

วงเงินกู้ สินเชื่อมณีเงินทันใจ สำหรับผู้ค้าออนไลน์

          วงเงินอนุมัติ 10,000-300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

          – อัตราดอกเบี้ย คิดจาก MRR + 7.0% โดยปัจจุบัน MRR ของ SCB อยู่ที่ 6.375% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยคือ 7.0 + 6.375 = 13.375% หากท่านกู้เงิน 10,000 บาท จะเสียดอกเบี้ย 1,337.5 บาทต่อปี

          – อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ ร้อยละ 27.75 ต่อปี

          – ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หากท่านกู้ 10,000 บาท จะถูกหักค่าธรรมเนียมทันที 300 บาท

          – ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด : ในกรณีที่ท่านหาเงินมาปิดสินเชื่อได้ก่อน จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ด้วย

ระยะเวลาการกู้ยืมและสมัคร

          ผ่อนชำระสูงสุดนาน 60 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณา เช่น กู้เงิน 10,000 บาท จะสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 18 เดือน แต่หากเป็นวงเงินกู้ 300,000 บาท จึงจะสามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 60 เดือน เป็นต้น

          ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้

          ชำระเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์ ธนาคารจะจัดส่งรายละเอียดการชำระคืนเงินกู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคาร
#สินเชื่อธนาคาร
#สินเชื่อธนาคารดอกเบี้ยต่ำ
#สินเชื่อเงินกู้ธนาคารดอกเบี้ยต่ำ
#สินเชื่อเงินกู้
#กู้เงินธนาคารไม่ใช้หลักทรัพย์
#สินเชื่อเงินกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน
#รุตสิทธิคนจนสินเชื่อธนาคาร