สินเชื่อ smeทางออกสำหรับผู้ประกอบการ sme ที่มีทุนจดทะเบียนบริษัท 1 ล้านบาทขึ้นไป
หรือร้านค้า ร้านอาหารที่ได้ทำการจดทะเบียนการค้า
-ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ
-รู้ผลอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง
-มีพนักงานมืออาชีพเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการ
-ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครสินเชื่อ