ออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ขณะนี้ยอดกู้ยังเหลืออยู่FourBe #ออมสินปล่อยกู้ #สินเชื่ิอโควิด19.