ออมสินยะลา เปิดสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยดอกเบี้ยต่ำ กระตุ้นเศรษฐกิจออมสินยะลา เปิดสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยดอกเบี้ยต่ำ กระตุ้นเศรษฐกิจ เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม

นายวัชรากร เพ็ญจันทร์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาล โดยธนาคารออมสินได้มีโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

สำหรับสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ประชารัฐสร้างไทย จะมีให้บริการกับลูกค้า 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ในโครงการของธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อที่ให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ค้าขาย ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนส่งไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน โดยเฉลี่ยแล้วค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทโดยประมาณ ส่วนกลุ่มสองเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี แรก 2.90 % ปีที่ 4 รายย่อยเท่ากับ MRR-0.50 % ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.5% สำหรับอีกตัวเป็นสินเชื่อที่เราให้ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทยจะมีอยู่ 3 ตัวหลักๆ ตัวแรก เป็นสินเชื่อที่ให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการเงินทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 จะเป็น 4% ปีที่ 3-4 จะเป็น 6% ส่วนปีที่ 5 เท่ากับ MOR +1% และจะมีสินเชื่อที่ให้สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจตามนโยบายรัฐในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน

จึงขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจมาปรึกษากับทางธนาคารออมสิน ซึ่งการทำงานของธนาคารออมสินทุกสาขาจะมีรูปแบบการทำงานที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเข้ามาปรึกษาถึงปัญหาแล้วจะนำเอกสารที่จะขอกู้มาเพิ่มเติมในภายหลังได้ หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสาขายะลา โทร 073–244077ต่อ105, 073 – 212390

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา