"ออมสิน" ปรับเกณฑ์มาตรการสินเชื่อ ช่วยเหลือ SME ข่าวค่ำ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 #NBT2HDสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ธนาคารออมสินจึงปรับหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจมากขึ้น และยังขยายระยะเวลาขอกู้ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้