เปิดมาตรการ SME D Bank สนับสนุน SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดย SME D Bank ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไป