เพลง ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ ขับร้อง เฉิน ชายพิเศษเพลง ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
ขับร้อง เฉิน ชายพิเศษ
ทำนอง อ.มืดเมืองสุรินทร์
คำรอง เฉิน ตั้ม MRK

บริษัท ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จัดหาเงินกู้ โทร 1652