โครงการ..จับคู่กู้เงิน sme กับผู้ประกอบการต่างๆกับ สถาบันการเงิน จ.เพชรบูรณ์ ตามนโยบายรัฐบาลสื่อรัฐทีวี โดยบก.บก.เอกสิทธิ์ หมวดทอง นำเสนอ.#การดำเนินโครงการจับคู่กู้เงินsmeผูประกอบการต่างๆ ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายรัฐบาล …