ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้อะไรแทนได้บ้าง ? ขอวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์ #1ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ขอวีซ่าได้ค่ะ งัดหลักฐานยังไงให้แน่นและผ่านชัวร์ ลองฟังในคลิ้ปดูนะคะ
.
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะ
.
ตอบคำถามผ่านไลฟ์วันพรุ่งนี้ เวลาไทย 20:00 ค่ะ ที่กรุ้ป “คลีนิกวีซ่าฝรั่งเศส
.
ยินดีต้อนรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์ทุกท่านค่ะ เชิญเข้ารับเทคนิคดีๆที่กรุ้ป “คลีนิควีซ่าฝรั่งเศส” ที่ลิงค์นี้ค่ะ
.
💖ด้วยรัก
เจน กิเนล
Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel

====================================================
Link: www.gofranceswiss.com/visa
====================================================

สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ติดต่อมาได้ค่ะที่ Line ID janeguinel มีเทคนิคการขอวีซ่าให้ผ่านง่ายแบบรายบุคคล พร้อมแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวที่สร้างเครดิตให้แก่ผู้สมัคร ให้เป็นบุคคลที่สถานทูตยินดีให้เข้าประเทศ มี ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีช่วยงานที่บ้านหรือประกอบอาชีพอิสระ มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์และตัวอย่างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel
เจน กิเนล
เพจ สูตรอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส
#วีซ่าฝรั่งเศส #สมัครวีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าเชงเก้น #TLSContact #เอกสารวีซ่าฝรั่งเศส #ขั้นตอนสมัครวีซ่าฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #หางานฝรั่งเศส #กฏหมายฝรั่งเศส