Russia Moscow6 Days 3 Nts By EK - ZZFS

                                   Russia Moscow6 Days 3 Nts By EK - ZZFS
จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
ชมฟุตบอล ทีมชาติเยอรมัน และ ทีมชาติเม็กซิโก

วันที่ 15 มิถุนายน 61             กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก
22.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน
 

วันที่ 16 มิถุนายน 61             ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
01.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น.      เดินทางถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.35 น.       เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 133(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.45 น.        เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโวสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วvนำท่านสู่  ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน    
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 17 มิถุนายน 61             สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ – ชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018
ทีมชาติเยอรมัน VS ทีมชาติเม็กซิโก
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                         จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก(Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกำลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมัลลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย
กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำพาท่านสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโกและ บรรยากาศของสนาม Luzhniki Stadium  ที่ใช้จัดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 จากมุมสูงได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกมุมหนึ่งที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
14.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ “Luzhniki Stadium” สนามแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 และนัดชิงชนะเลิศรวมทั้งจัดพิธีปิดการแข่งขัน เป็นสนามที่มีความจุ 81,000 ที่นั่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 ใช้เวลาสร้างรวม 450 วันและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1956 หรือเมื่อ 62 ปีที่ผ่านมา  หมายเหตุ : ควรเดินทางถึงสนามก่อนการแข่งขัน 3 ชั่วโมง   ชมฟุตบอลคู่ระหว่าง  เยอรมัน VS เม็กซิโก  เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
พิเศษ !! ค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล  เป็น ID CARD FOOTBALL  เป็นตั๋วชั้น Match Club ซึ่งรวมบริการพิเศษดังนี้  ตั๋วที่นั่งชมในชั้น CAT 1แบบติดขอบสนาม *เคาน์เตอร์อาหารบุฟเฟ่ต์ Highest Standards ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขัน Premium Bar บริการเครื่องดื่มนานาชนิด ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขันพื้นที่สำหรับจัดการต้อนรับ ก่อนการเข้าชมเกมส์รับของที่ระลึกแบบ Commemorative Gifts  หลังจากจบเกมส์การแข่งขันนำพาท่านสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลทีมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโกและ บรรยากาศของสนาม Luzhniki Stadium  ที่ใช้จัดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 จากมุมสูงได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกมุมหนึ่งที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
21.30 น.      ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 18 มิถุนายน 61             พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร
                        นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรม ที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาจึงทำให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)
กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดำเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม**
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 19 มิถุนายน 61             จัตุรัสแดง – รัสเซียนเซอร์คัส – ดูไบ
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                         นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์(Savior Tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ำหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล(St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                         หลังจากนั้นนำท่านชม ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์รัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแต่สมัยก่อน ในประเทศไทยก็เคยมีคณะละครสัตว์จากรัสเซียมาแสดงนะ การแสดงละครสัตว์ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมาย ด้วยเพราะความมหัศจรรย์ของนักแสดงและความสามารถของผู้กำกับ ทำให้คณะละครสัตว์ของรัสเซียได้รับการตอบรับที่ดีเสมอ นอกจากความน่าสนใจในการแสดงน่าหวาดเสียวแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมแม้กระทั่งชาวรัสเซียให้ความสนใจ คือ การแสดงของนักแสดงนานาชาติที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ การแสดงมีหลายชุดที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตา เป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้
  ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
23.55 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
11.45.      เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

 
วันที่ 20 มิถุนายน 61             กรุงเทพฯ
20.50 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง

                ราคา

มิถุนายน

15-20 มิถุนายน

99,900

ราคา 99,900 บาท
จำนวน:

 • Russia Circus.jpg
  Russia Moscow Zagorsk 6 Days 3 Nts By EK - EK001A วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โด...
  ราคา 37,900 บาท

 • เที่ยวรัสเซีย.jpg
  Discovery Russia มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน บิน EK -HG03 จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส -พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้...
  ราคา 49,900 บาท

 • ทัวร์รัสเซีย.jpg
  Russia Moscow St.Petersburg High Speed Train 8 Days - EK002 นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan จากมอสโคว์ - เซนปีเตอร์เบิร์ก วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. คณะพร้อม...
  ราคา 57,900 บาท

 • Russia Palace.jpg
  EK001- Russia Compact มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน บิน EK วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง กรุงเทพฯ - ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่สาม สถา...
  ราคา 56,900 บาท

 • St.Petersburg.jpg
  Russia in Train มอสโคว ซากรอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน บิน TG -EK010 วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - กรุงมอสโคว์ ...
  ราคา 59,900 บาท

 • รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
  Delight St.Petersburg 5 Days By EK - HG02พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก วันที่สอง พระราชวังฤด...
  ราคา 32,900 บาท

 • Russia Palace.jpg
  Hilight Russia มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน บิน TG- V001 พิเศษ ล่องเรือชมความงามแม่น้ำเนวา - นั่่งรถไฟเร็ว Hi Speed Train สู่ เซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโค...
  ราคา 57,900 บาท

 • ทัวร์รัสเซีย.jpg
  Highlight Russia 7D 5N 3 Cities By TG - V001มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ -ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (Sparrow Hills) วันที่สอง มอสโคว์ - สถาน...
  ราคา 58,900 บาท

 • เที่ยวรัสเซีย.jpg
  Highlight Russia 7D 5N 3 Cities By TG - V001 วันปิยะมหาราชมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ -ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (Sparrow Hills) วันที่สอง ...
  ราคา 66,900 บาท

 • Russia Circus.jpg
  Delight Moscow 6 Days 3 Nts By EK - HG01Aชมพิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน ชมรัสเซียนเซอร์คัส วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ วันท...
  ราคา 32,900 บาท

 • Russia Palace.jpg
  The Best of Russia 8 Days 5 Nts By EY - ZZSF วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง อาบูดาบี ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) กรุงมอสโคว์ ชมวิว ณ สแปร์โรว์ฮิล สถานีรถ...
  ราคา 59,900 บาท

 • St.basil.jpg
  Delight Moscow 6 Days - HG01Bจัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ22.00 น. คณ...
  ราคา 29,900 บาท

 • Russia1.jpg
  White Night B in Russia 6 Days 4 Nts BY KC - P009มอสโคว์ มหานครเซนต์ปีเตอร์ เชียร์บอลโลก วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก07.30 น. พร้อมกัน ณ ...
  ราคา 47,888 บาท

 • ชมฟุตบอลทีมชาติ-เดนมาร์ก---ทีมชาติฝรั่งเศส-รัสเซีย-มอสโก--HG01C--3-1.jpg
  Russia Moscow 6 Days 3 Nts By EK - ZZFSจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัสชมฟุตบอล ทีมชาติเดนมาร์ก และ ทีมชาติฝรั่งเศส วันที่ 23...
  ราคา 99,900 บาท

 • ชมบอลโลก-โปรตุเกส---โมร็อกโก-ที่รัสเซีย-มอสโก--HG01C--1-1.jpg
  Russia Moscow6 Days 3 Nts By EK - ZZFS จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัสชมฟุตบอล ทีมชาติ โปรตุเกส และ ทีมชาติโมร็อกโก วันที่ 1...
  ราคา 99,900 บาท
Visitors: 388,544