6 มิย ออมสิน เปลี่ยนเกณฑ์ สินเชื่อ 1 หมื่น การมี mymo เป็น ก่อน 1 มิย#ออมสิน6มิย #สินเชื่อฉุกเฉิน
ประกาศธนาคารออมสิน