ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน CX-ZZHG ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก มกราคม มีนาคม

SKU : HMT-ZZHG-HKTG18-HKG MFM ZHU SXZ3D-CX

ทัวร์ : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 

สายการบิน : คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

ช่วงเวลาเดินทาง :มกราคม ,มีนาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 8,888 บาท

รายละเอียด :ไหว้ขอพรเสริมบารมี “วัดอาม่า” เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร 3 วัดดัง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชม The Venetian เซลฟี่ภาพสวยๆ หอไอเฟลมาเก๊า ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาดดัง ตงเหมิน จิมซาจุ่ย

Hilight! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก !!! เมนูพิเศษ! ห่านย่าง,เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

8,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

 

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX)
Hilight! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
*ไหว้ขอพรเสริมบารมี “วัดอาม่า” เพื่อความเป็นสิริมงคล
*ขอพร 3 วัดดัง! “วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์”
*เยี่ยมชม The Venetian เซลฟี่ภาพสวยๆ “หอไอเฟลมาเก๊า”
*เมนูพิเศษ! ห่านย่าง,เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง
*ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาดดัง ตงเหมิน,จิมซาจุ่ย
*บริการอาหารบนเครื่อง โหลดสัมภาระไปกลับได้ 30 กิโล

วันแรก  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง มาเก๊า - New! สะพานข้ามทะเล วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  - โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน หอไอเฟล จูไห่   (B/L/D)

05.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M
08.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700
12.10 น.  ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน
**สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (HKZM Bridge) HILIGHT!  นำท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยการข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทาง “ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง(5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนเชื่อมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสวิวท้องทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงฝั่งจูไห่
**วัดอาม่า (A-Ma Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ในสถานที่เดียวทำให้วัดนี้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา
**เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Lam Statue) เจ้าแม่กวนอิมรูปนี้มีความพิเศษคือมีพระพักต์เป็นพระแม่มารี แต่อาภรณ์เป็นเจ้าแม่กวนอิม สืบเนื่องมาจากทางการโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ชาวมาเก๊ามีความเชื่อว่าหากใครได้มาไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว  สามารถหาสัญลักษณ์ infinity หรือเลข 8 ที่ซ่อนอยู่ทั้ง 3 แห่งพบ จะทำให้มีโชคดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย  จากนั้นนำท่านแวะซื้อ ร้านของฝาก อาทิเช่น หมูหวาน ทาร์ตไข่ ฯลฯ อร่อยที่สุดในมาเก๊า
**โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์คงเหลือแค่เพียงซากประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าเท่านั้น หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ใน ปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์จึงมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นเพื่อรวบรวมภาพเขียนจัดแสดง
**เซนาโดสแควร์ (Senado Square) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19-20 โดยช่างชาวโปรตุเกสที่ถูกจ้างให้มาปูกระเบื้องโมเสกลายขาวสลับดำจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาและได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO บริเวณจัตุรัสเป็นที่รวบรวมศูนย์การค้า เซนาโด้สแควร์ เป็นที่ตั้งของลูกโลกโลหะอยู่กลางสระน้ำพุโดยมีความหมายว่า ณ สถานที่แห่งนี้คืออารยธรรมของตะวันตกกับตะวันออกสามารถหล่อหลอมรวมกันได้อย่างลงตัว
เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
ชม เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) รีสอร์ทสุด 5 ดาว สุดหรูอลังการ อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” ภายในมี Casino ให้อิสระเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชค เช่น บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือ ถ่ายภาพกับบรรยากาศยุโรปของลำคลองกลางเมืองทอดยาวที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่กลาง เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
พลาดไม่ได้! ล่องเรือกอนโดล่า (ค่าล่องไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)มีลักษณะโดยผู้แจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝั่งคลองเป็นร้านรวงร่วมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ขนสินค้า brand ดังมารวมตัวกันอย่างครบครัน
ชมหอไอเฟล (Eiffel Tower Macao) **เยี่ยมชมเพื่อถ่ายภาพกับไอเฟล 15 นาที** มีความสูง 33 เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมระดับรีสอร์ทสุดหรูอีกสถานที่นึง “The Parisian Macao” ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเซลฟี่อวดโซเชียล ตอนค่ำๆ จะมีไฟระยิบระยับสวยงามมากๆ
** สมควรแก่เวลานำทุกท่านข้ามด่านไป เมืองจูไห่ **
เข้าสู่ที่พัก (จูไห่) Landmark Hotel  หรือใกล้เคียง

วันสอง  ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ ไปเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – เมืองจำลองฮอลแลนด์  - โชว์น้ำพุเต้นระบำ ช้อปปิ้งตงเหมิน  (B/L/D)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
เดินทางสู่ ถนนคู่รัก (Lover’s Road) เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของถนนเส้นนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น เนื่องมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางม้านั่ง ทำมาสำหรับนั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่คู่รักหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก  โดยสถานที่นี้ได้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟืนคนหนึ่ง ทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลากว่า 8 ปี ทำให้ชายที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกันภรรยาอยู่บ่อยครั้ง จึงนำความลับที่ตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟืนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อมไข่มุกที่สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งทำให้ชายหาฟืนรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามีความลับกับเขา ชายหนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรื่องที่นางอมไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟืนจึงขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็นหินทันที ชายหนุ่มไม่เชื่อที่นางกล่าว นางจึงตัดสินใจสละความรักเพื่อพิสูจน์คำพูดด้วยการคายไข่มุกออกมา ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ำไห้  แต่มันสายไปเสียแล้ว เขาได้ทำร้ายภรรยาที่รักเขาไปแล้ว และเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ จึงได้มีการสร้างรูปปั้นของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจึงถูกสร้างเป็นรูปปั้น ชื่อว่า สาวงามหวีหนี่ (Statue of Fisher Girl) เป็นหินแกะสลักตั้งเด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกขึ้นเหนือศีรษะ ตามเรื่องเล่าดังกล่าว
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
สินค้าพื้นเมือง (OTOP)สินค้าชื่อดังต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกถูกออเดอร์ข้ามประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านหยก (Mineral Museum Shop)เครื่องรางยอดนิยมที่ทั่วโลกเช่าบูชาคือปี่เซี้ยะสัตว์นำโชคที่เชื่อกันว่าหากใครได้เลี่ยงแล้วจะนำเงินมาให้ไม่ขาดมือร้านบัวหิมะ (Herb Shop) เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได้ส่งบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัวจากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา ร้านยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อสุขภาพจริงๆ สำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนไม่หลับทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น
ชมเมืองจำลองฮอลแลนด์ (Dutch Flower Town)เมืองจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อให้เหมือนเมืองฮอลแลนด์ เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้นานาชนิดสวยๆ เช่น ดอกทิวลิปประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำท่านเยี่ยมอนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง ท่านเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นทศวรรษ 2520 ท่านเป็นผู้นำที่สร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของเมืองเซินเจิ้นให้เข้าสู่ความทันสมัยตลอดเวลา
**ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ (Shekou Sea World Music Fountain) เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและได้นำมาทอดสมอที่ท่าเรือ Shekou เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา บริเวณรอบๆ มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ให้ท่านเพลิดเพลินกับเดินชมและช้อปปิ้งอย่างสนุกสนาน
หมายเหตุ: โชว์น้ำพุเต้นปิดการแสดงทุกวันจันทร์
ตลาดตงเหมิน  (Dong Men Market)  ถนนคนเดินช่วงค่ำที่วัยรุ่นนิยมเดินเที่ยวกันอย่างคึกคักให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของที่ระลึกอื่นๆ ร้านขายอาหารริมทางเดิน อาทิเช่น ร้านขายหมาล่า แนะนำเลย ใครไม่ลองพลาดมาก!!
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง หรือ ซีฟูด้ส์ + ไวน์แดง
เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) CAA Hotel หรือใกล้เคียง

วันสาม  ฮ่องกง รีพลัสเบย์ - วัดแชกง ร้านจิวเวอรี่ วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) - กรุงเทพฯ  (B/L)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำทุกท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทาง 1..30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
เดินทางสู่รีพลัสเบย์ (Repulse Bay)**ไหว้ขอให้มีบุตรสำเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวสวยงามที่สุดแห่งนี้มีรูปปั้นคู่สูงตระหง่านของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว ตั้งอยู่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้องทะเลวิวสวยๆ รูปปั้นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภและความร่ำรวยมั่งมีเงินทอง 
วิธีการขอพร นำแบงก์ที่มีเลขนำโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององค์เทพตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณกระเป๋าเงินข้างตัวท่าน จากนั้นหอบเข้ากระเป๋าของเราเองเปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บไว้เป็นทุนให้ค้าขายสำเร็จต่อไป
วัดแชกง (Che Kung Temple)**ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน**เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย 
**เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย **
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
แวะร้านจิวเวอร์รี่ (Jewery Shop)ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังชื่อดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะทำให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย
** วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)**ไหว้ขอความสำเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ**วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ เทพหวังต้าเซียน ให้พรสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหล่กโหยวหรือ เทพด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึ่งเชื่อกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้มีคู่แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป
วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)ตั้งอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour Cityสินค้าแฟชั่นต่างๆเครื่องสำอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง
** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **
** สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ **
** เฉพาะพีเรียด 18-20 มกราคม / 01-03, 15-17, 22-24 มีนาคม
20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703
22.10 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

** เฉพาะพีเรียด 29-31 มีนาคม
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

** เฉพาะพีเรียด 04-06 มกราคม
22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709
00.05 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

ตารางเดินทาง
*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า 18 ปี)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

04 – 06 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

13,888.-

4,500.-

18 – 20  มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

9,888.-

14,888.-

4,500.-

01 – 03  มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

9,888.-

14,888.-

4,500.-

15 – 17   มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

9,888.-

14,888.-

4,500.-

22 – 24  มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

9,888.-

14,888.-

4,500.-

29 – 31  มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

11,888.-

16,888.-

4,500.-

-ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)
- ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ
- ราคาทัวร์สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

Visitors: 457,683