Denmark Norway 8Days 5Nts By EK - ZZFH ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม สงกรานต์

SKU : HMT-ZZFH-HG12

ทัวร์ : Denmark Norway 8Days 5Nts

สายการบิน :เอมิเรตส์ (EK)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562

ราคา : เริ่มต้น 49,900 บาท 

รายละเอียด :โคเปนเฮเก้น เบอร์เก้น วอสส์ กุดวาเก้น ออสโล

พิเศษ!! :ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด และพักบนเรือสำราญ DFDS Seaways

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

49,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

Denmark Norway 8Days 5Nts By EK 
โคเปนเฮเก้น เบอร์เก้น วอสส์ กุดวาเก้น ออสโล


วันที่แรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง   ดูไบ – โคเปนเฮเก้น
05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองโคเปเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.20 น. เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นำท่านชม รูปปั้นเงือกน้อย (The Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็นครั้งที่เริ่มสร้าง และเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ เงือกน้อยเนื้อสำริดตัวนี้ออกแบบสร้างในปี 1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้ำหนักสำริดทั้งตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตั้งอยู่กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็นเหยื่อให้หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทั่งถูกเพนท์สีใส่จนต้องถูกบูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้างขึ้นโดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวังคริสเตียนบอร์ก” ที่ถูกเผาทำลายไปในปี 1794 ภายในพื้นที่ของพระราชวังอเมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทั้งสี่กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็นเจ้าของ แต่ก็หรูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วนเปิดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิ้นสำคัญ เครื่องประดับมีค่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ และก็เช่นกันที่ทุกเที่ยงวันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรอชมเสมอ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sluseholmen หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   โคเปนเฮเก้น – DFDS – ออสโล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความน่าสนใจอยู่ที่วิวทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซึ่งยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดี สีสันยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดีมาก และถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยสำหรับนูฮาฟน์แห่งนี้ จึงกลายเป็นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มักจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไว้ด้วยเสมอ ปัจจุบันย่านนูฮาฟน์ยังมีความสำคัญจากการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิ่งทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว อิสระช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก พรั่งพร้อมด้วยร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนั้นกันสนุกไปเลย ช้อปปิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกที่เก๋ตั้งแต่ชื่อ เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนำมาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1843 มีเครื่องเล่นที่พร้อมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม้” ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะที่ชวนให้หวาดเสียวที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) นำท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS Seaways) จากโคเปนเฮเก้น ไปยัง “ออสโล” (Oslo) ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็นเรือสำราญลำใหญ่ กับความสูง 12 ชั้น ชั้น 1-4 เป็นที่จอดรถ ชั้น 5-10 เป็นที่พักซึ่งมีห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คือสวรรค์บนผิวน้ำดีๆ นี่เอง ทั่วทั้งลำเรือมีทุกความบันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชั้น 7 ที่มีทั้งคาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง มีร้านปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนมสำหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต์ และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ด้วย ถ้าขึ้นชั้น 8 ก็เป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อมลานนั่งดื่มบนดาดฟ้าเรืออีกด้วย กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับ ค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ

วันที่สี่   ออสโล – ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท - อัล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงเมือง ออสโล (Oslo) อิสระช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) สีสันแห่งการช้อปปิ้งบนถนนที่เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึ่งดูหรูหรามาก นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สินค้าน่าช้อปมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิ่นไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มีต้นกำเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบให้เลือกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองอัลเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพที่มากพร้อมด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Hallingdal หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   อัล – กุดวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - วอส – เบอร์เก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กุดวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของ ซองน์ฟยอร์ด ที่ได้รับการขนานนามว่าเป๋นซองน์ฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร ที่เกิดจากธรรมชาติโดยการกัดเซาะจากธารน้ำแข็งเมื่อหลายร้านปีก่อน รถโค้ชรอรับ เดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือนอร์เวย์ และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้นยังพ่วงความเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตั้งเมืองหลวงกันใหม่ที่ออสโลในปี 1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงจากการที่เป็นเมืองใหญ่และมีท่าเรือที่เหมาะสำหรับการเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทำการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านการค้าขายมากที่สุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Bergen Airport หรือเทียบเท่า

วันที่หก   เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเบอร์เก้น ที่ย่าน บริกเก้น ที่เป็นกลุ่มอาคารไม้เก่าอายุเฉียดพันปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยังสวยด้วยสีสันของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจัดจ้าน ที่ทำให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้ไปเป็นที่เรียบร้อย นำท่านขึ้นกระเช้าไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางจากเมืองเบอร์เก้น สู่เมืองบุสเครุต ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ทั้งสวยและน่าตื่นตาตลอดรายทาง ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ป่า และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของลำธารนานนับพันๆ ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Hallingdal หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด บุสเครุต – ออสโล - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางจากเมืองอุสเบคุตสู่ ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คือเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สัดส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด
14.10 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK160 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด   ดูไบ – สุวรรณภูมิ
23.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง  2562

ราคา

มีนาคม

12-19 / 19-26 มี.ค. 

26 มี.ค. – 2 เม.ย. 

49,900

เมษายน

2-9 / 3-10 เม.ย. 

54,900

พฤษภาคม

1-8 / 15-22 พ.ค.  

พฤษภาคม

22-29 พ.ค. 

52,900

Songkran Festival

8-15 / 10-17 / 12-19 เม.ย. 

59,900

 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท // ​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000​บาท


Visitors: 468,949