Germany Czech 7 Days 4 Nts By EK - ZZFH ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค มิถุนายน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZFH-HG20

ทัวร์ : Germany Czech 7 Days 4 Nts

สายการบิน :เอมิเรตส์ (EK)

ช่วงเวลาเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ราคา :35,900 บาท

 รายละเอียด :ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน พ็อตส์ดัม พระราชวังซองซูซี เดรสเดน ไลป์ซิก ปราก คาโลวี วารี

พิเศษ!! :ทานขาหมุเยอรมัน และเป็ดโบฮีเมียน

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

35,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                   

Germany Czech 7 Days 4 Nts By EK 

ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน พ็อตส์ดัม พระราชวังซองซูซี เดรสเดน ไลป์ซิก ปราก คาโลวี วารี


วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

วันที่สอง   ดูไบ - ฮัมบูร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เบอร์ลิน
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK59 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินฮัมบูร์ก (Hamburg Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง ฮัมบูร์ก (Hamburg) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญและมีท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป และด้วยการที่เป็นเมืองท่านั้นทำให้แต่ละวันมีการไหลเวียนของสินค้าและเงินจำนวนมหาศาล จึงได้ขึ้นแท่นเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของเยอรมัน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะมากด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองสวยๆ จากยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี นำท่านเที่ยวชมเมืองฮัมบูร์ก สู่ จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค (Rathausmarkt) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า จัตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์กลางเมืองมาตั้งแต่ปี 1842 หลังเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ ก่อสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากจัตุรัสซาน มาร์โค เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี จัตุรัสแห่งนี้รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งชั้นเยี่ยม และที่ลานนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญๆ ตลอดปีด้วย จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็ต้องยกให้ ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก (Hamburg City Hall) อาคารขนาดใหญ่และออกแบบมาอย่างประณีด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอเรเนสซองส์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมืองปี 1886 เพื่อแทนที่ศาลาว่าการหลังเก่าที่เสียหายจากไฟไหม้ โดยใช้งบในการสร้างสูงถึง 80 ล้านยูโร หรือกว่า 2,800 ล้านบาทเลยทีเดียว ภายในนั้นมีห้องมากถึง 647 ห้อง โดดเด่นด้วยหอคอยสูง 112 เมตร ทั้งด้านในและด้านนอกนั้นตกแต่งอย่างประณีตงดงามสมกับเป็นแลนด์มาร์กของเมืองฮัมบูร์กที่เมื่อมาถึงต้องไม่พลาดชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) เมืองทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีที่ครอบตำแหน่งทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านวัฒนธรรม การเมือง สื่อ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว แม้เบอร์ลินจะเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังเคยถูกแบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งด้วยกำแพงเบอร์ลินอันโด่งดัง แต่ก็สามารถฟื้นฟูเมืองและพัฒนาจนเป็นกลับมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม   เบอร์ลิน – พ็อตส์ดัม – พระราชวังซองซูซี– เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชาร์ลี – กำแพงเบอร์ลิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง พ็อตส์ดัม (Potsdam) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ของประเทศเยอรมนีที่อยู่ติดกับเมืองเบอร์ลิน และถือเป็นหนึ่งในเมืองปริมณฑลของเมืองเบอร์ลินด้วย เมืองพ็อตส์ดัมเป็นเมืองหนึ่งที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองที่ประทับของกษัตริย์ปรัสเซี่ยนและจักรพรรดิแห่งเยอรมันจนถึงปี 1918 โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศน์สวยๆ ของทะเลสาบมากมาย สวนสวย รวมถึงแลนด์มาร์กสำคัญอีกมากมาย นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังซองซูซี (Sanssouci Palace) พระราชวังเหลืองอ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1745 เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งปรัสเซีย พระเจ้าเฟรเดอริก เป็นพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยและงดงามคล้ายคลึงกับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส แต่มีเพียงชั้นเดียว มีขนาดเล็กกว่า และดีไซน์ออกมาอย่างดีด้วยศิลปะสไตล์บารอก พระราชวังซองซูซีเป็นที่ประทับของราชวงศ์เยอรมันมาตลอดจนถึงการล่มสลายของราชวงศ์ในปี 1918 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังซองซูซีก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากตัวพระราชวังที่งดงามมากแล้ว สวนกว้างของพระราชวังนี้ก็เป็นที่กล่าวขานไม่แพ้กัน เป็นสวนที่จัดอย่างดีมีทั้ง สวนดอกไม้สไตล์บารอก เรือนกระจก และสวนผลไม้มากมายจากหลายชนิด ตกแต่งด้วยเสาโอเบลิสก์ของเทพธิดาแสนงาม ทั้งพระราชวังและสวนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1990
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) แล้วเที่ยวชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูร์ก (Brandenburg Gate) หนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอย่างดีในสไตล์นีโอคลาสสิค เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามคำสั่งของกษัตริย์เฟรเดอริก วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพ ตัวประตูนี้สร้างขึ้นแทนที่ประตูเมืองเบอร์ลินเดิม โดยมีต้นแบบมาจากประตูโพรไพเลียของกรุงเอเธนส์ ประกอบไปด้วยเสาดอริก 12 ต้น แบ่งเป็นด้านละ 6 ต้น ช่องระหว่างเสาสามารถเดินผ่านได้ แต่ประชาชนทั่วไปสามารถเดินผ่านได้แค่ช่องริมสุดของทั้ง 2 ด้านเท่านั้น และที่ด้านบนจะเห็นรูปปั้นควอดริก้า ที่เป็นเทพีวิคตอเรีย เทพีแห่งชัยชนะอยู่บนรถม้าลาก 4 ตัว ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์ที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงแค่เยอรมันแต่รวมถึงยุโรปด้วย แล้วนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาคารไรซส์ทาค (Reichstag) ที่อยู่ติดกับประตูบรันเดนบูร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1884 และเป็นสถานที่ประชุมรัฐสภาจนถึงปี 1933 ก่อนจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอย่างรุนแรง ต่อมาในปี 1961 ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และเสร็จสิ้นในปี 1999 ก็ได้กลับมาเป็นสถานที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง
จากนั้นนำท่านสู่ เช็คพอยต์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) หรือจุดที่เคยเป็นจุดตรวจเช็คก่อนจะข้ามกำแพงเบอร์ลินไปอีกฝั่ง โดยจะมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดจากทหารเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้หลบหนีจากเยอรมันตะวันออกไปยังฝั่งเยอรมันตะวันตก แต่หลังจากที่ได้ทำลายกำแพงเบอร์ลินและรวมเยอรมันตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังคงรักษาจุดนี้เอาไว้ เพื่อเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกของเยอรมัน และได้กลายเป็นจุดสนใจยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แล้วนำท่านสู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองเบอร์ลินที่พลาดไม่ได้ อนุสรณ์กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นในปี 1998 เพื่อระลึกถึงกำแพงเบอร์ลินยาว 155 กิโลเมตร ที่แบ่งแยกเบอร์ลินออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ช่วงปี 1961 ก่อนจะถูกทุบทำลายลงในปี 1989 ในพื้นที่จัดแสดงนั้นจะมีแท่งเหล็กตั้งเรียงรายเป็นทางยาวบนจุดที่เคยเป็นกำแพงมาก่อน มีภาพจิตรกรรมบนผนังที่อยู่โดยรอบ มีจัดแสดงเกี่ยวกับการแบ่งแยกของเยอรมัน เกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตในระหว่างนั้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่   เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร์ – ไลป์ซิก – ศาลาว่าการเก่า – โบสถ์เซนต์โทมัส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (Dresden) เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเป็นเมืองเก่าแก่ที่มากมายไปด้วยประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นอยู่ในตัวเมือง เพราะเดรสเดนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกโซนี่ในอดีต และคงสถานะนั้นอยู่อย่างยาวนานกว่า 100 ปี ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่เฟื่องฟูในยุคนั้นที่ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตัวเมือง เมืองเดรสเดนยังได้ชื่อว่าเป็น กล่องอัญมณี เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะสไตล์บารอคและโรโคโคอันเลื่องชื่อ นำท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ย่านเมืองเก่า (Old Town) นำท่านถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทชวิงเงอร์ (Zwinger Palace) ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18 ก่อนจะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องมาจนกลายเป็นปราสาทหลังใหญ่ดังเช่นในปัจจุบัน ตัวอาคารนั้นได้ถูกออกแบบมาในสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล และงานแสดงศิลปะต่างๆ ปัจจุบันปราวาทชวิงเงอร์ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงทั้งศิลปะ งานฝีมือ จัดคอนเสิร์ต และงานแสดงต่างๆ ผ่านชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden Castle) ปราสาทหลังใหญ่ที่เป็นที่ประทับของผู้ครองเมืองและกษัตริย์มานานกว่า 400 ปี จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเดรสเดน ด้วยการก่อสร้างที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1533 งดงามและอลังการด้วยศิลปะสไตล์บารอกและนีโอเรเนสซองส์ ผ่านชม โรงโอเปร่าเซ็มเพอร์โอเพอร์ (Semperoper) โรงละครขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1841 แต่ทั้งถูกไฟไหม้เผาทำลายและพังทลายลงจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง อาคารที่เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยิ่งใหญ่ทั้งภายในและภายนอกสมกับเป็นสถานที่จัดงานแสดงระดับชาติที่มีเหล่านักร้องและนักดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัดแสดงไม่ขาดสาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไลป์ซิก (Leipzig) หนึ่งในเมืองสำคัญของแคว้นแซกโซนี่ทางฝั่งตะวันออกของเยอรมนี เป็นเมืองแห่งการค้าขายและเปลี่ยนที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ไลป์ซิกโดดเด่นในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และดนตรี มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ เป็นเมืองที่คนรักเสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยือนซักครั้ง นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเพื่อชม ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองไลป์ซิกแห่งนี้ตั้งอยู่บนจัตุรัสมาร์เก็ต (Market Place) ตัวอาคารอายุกว่า 450 ปีนั้นออกแบบมาอย่างดีด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์ ส่วนหอคอยที่เป็นจุดเด่นของอาคารนั้นเป็นสไตล์บารอกที่ได้ถูกต่อเติมเสริมเข้ามาในภายหลัง ศาลาว่าการแห่งนี้นอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่ทำการเมืองแล้ว ห้องโถงขนาดใหญ่ด้านในยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลรื่นเริง งานแต่งงาน คอนเสิร์ต และอีกมากมาย แต่ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ในบริเวณโดยรอบนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ มากมายด้วยร้านค้าให้ได้ชมและเลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยร้านอาหารและคาเฟ่กระจายอยู่โดยรอบ นำท่านชม โบสถ์เซนต์โทมัส (St. Thomas Church) โบสถ์ใหญ่ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน โบสถ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยการเป็นโบสถ์ที่นักประพันธ์ดนตรีระดับโลก โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ได้มาทำงานที่นี่ในช่วงปี 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถ์สไตล์โกธิคแห่งนี้ยังเคยเป็นที่สอนเทศนาของ มาร์ติน ลูเธอร์คิง นักเทศน์และนักปฎิรูปชื่อดังอีกด้วย ตัวโบสถ์สีขาวสะอาดเด่นด้วยหอคอยสูงและยอดหลังคาแหลมตามสไตล์โกธิค ที่ด้านนอกจะมีอนุสาวรีย์ของ โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ตั้งอยู่ด้วย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ออสเทอร์เฟลด์ (Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู่ห่างจากเมืองไลป์ซิกออกไปไม่ไกล เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแซกโซนี-อันฮัลท์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Atrium Hotel Amadeus หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   คาโลวี วารี – ปราก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชั้นดีและมีคุณภาพสูง ปัจจุบันคาร์โลวี วารีกลายเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังและเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้งเมืองในคาร์โลวี วารียังคงมีสถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่สวยงามให้ได้ชมกันไม่ต่างจากในปราก รูปปั้นนักบุญ อนุสาวรีย์และอาคารเก่าแก่ยังมีอยู่ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกว้างขวาง แต่บริเวณที่ดูสวยงามได้บรรยากาศดีๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่ Hot Spring Colonnade ซึ่งสร้างให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนในจุดที่มีน้ำพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ำที่ขึ้นมาจากดินนี้จะพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และเป็นน้ำที่ชาวคาร์โลวี วารีใช้ในการรักษาโรคมากว่า 600 ปีแล้ว แต่ก็จะมีอยู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณของน้ำแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงได้ และในบ่อน้ำเหล่านี้สามารถรองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วสำหรับตักชิมน้ำจากบ่อน้ำพุร้อน ที่มีบริการจำหน่ายอยู่ที่ด้านหน้านั่นเอง และแก้วเหล่านั้นสามารถเก็บเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ดูไปแล้วคล้ายกาน้ำนั่นเอง
แล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจากอดีต ปัจจุบันปรากได้กลายเป็นเสมือนหัวใจของยุโรป เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนให้ได้ซักครั้ง เป็นอีกหนึ่งความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้ นำท่านสู่ Fashion Area Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ของปราก ที่อัดแน่นไปด้วยแบรนด์เนมจากทั่วโลก พร้อมด้วยส่วนลดมากมายจากร้านค้าที่สูงสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและอัพเดทเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ จากชอปมากกว่า 100 ร้านจาก 200 กว่าแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Asics, Armani, Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, Puma และอีกมากมาย
เย็น **อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก   ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่ง นี้โดดเด่นด้วยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
15.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 140 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
03.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 


อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

 

วันเดินทาง

ราคา

มิถุนายน

13 – 19 มิ.ย. 62

35,900

 

สิงหาคม

8 – 14 ส.ค. 62

กันยายน

11 – 17 ก.ย. 62

ตุลาคม

8 – 14 ต.ค. 62

12 – 18 ต.ค. 62

  เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000​บาท 


Visitors: 510,002