ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี นั่งกระเช้านองปิง พ.ค.- ต.ค.62 EK 4วัน 3คืน-P001 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT-P001-HKGNP-MFM4D-EK

ทัวร์ : ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 3คืน

สายการบิน : เอมิเรตส์แอร์ไลน์ ( EK )

ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 22,900 บาท

รายละเอียด : สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN" มาเก๊า เกาะลันเตาขึ้น กระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม  ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล  ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์  ถ่ายรูปชมวิว วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT

>>พิเศษ !!!อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์, ฮ่องกงพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาวใจกลางเมือง ย่านช้อปปิ้งดังจิมซาจุ่ย + มาเก๊าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

22,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี นั่งกระเช้านองปิง 4วัน 3คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
**สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย"THE VENETIAN"
**เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
**นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 
**ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล   ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ 
**ถ่ายรูปชมวิว วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
**หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
**ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
>>พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
>>ฮ่องกงพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง ย่านช้อปปิ้งดังจิมซาจุ่ย , มาเก๊าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว

- HOT!! รายการ OPTION รวมรถรับ-ส่ง : สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์คเพิ่ม ท่านละ 3,000.-บาท // ดิสนีย์แลนด์เพิ่ม ท่านละ 4,000.-บาท

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &เทมเปิ้ลสตรีท

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9แถว T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง 
14.00 น.  นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.05 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบินCHECK LAP KOKสนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียจุดชมวิวยอดนิยมของฮ่องกงนำท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  การแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 )
เมนูดังนี้ :: ผัดผักตามฤดูกาล,ข้าวผัด,หอยลายผัดเต้าซี่,ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย,เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊วปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว,หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม  กุ้งทะเลลวกจิ้ม,ปูผัดขิง
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ำคืนของชาวฮ่องกงได้ เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง
ฮ่องกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL 

วันที่สอง  นั่งรถบัสสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)– รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวลรี่ –  วัดแชกงหมิว-กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 2 )
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดย รถบัส ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุดชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิเช่น ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจและเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค ในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  พิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก ให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพลัสเบย์”สักการะขอพร“องค์เจ้าแม่กวนอิม”ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากองค์ท่านมีความประณีตงดงามตั้งอยู่บนฐานบัวขอพร“เจ้าแม่ทับทิม”เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย”ที่เชื่อกันว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง  หรือหากท่านใดที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ”จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้ามสะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก”หนวดเครายาวๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินดำก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทำการลูบก้อนหินเชื่อว่าจะนำพาให้พบคู่ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทำให้รักมั่นคงและยาวนานหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ต้นตำรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )
จากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง ที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นทำพิธีหมุน กังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกว่า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกง“หมู่บ้านนองปิง”โดยนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนองปิง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา25 นาที จากกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชื่นชมทิวทัศน์ และภูมิ-ประเทศจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตา จากใจกลางเมือง ตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงเกาะลันเตา ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านของฝาก ของที่ระลึกหลายประเภท ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ห้าง CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่นCOACH,MICHAEL KORS, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลดราคาสูงสุดถึง 70%ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ***
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 )
ฮ่องกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือNOVOTEL  NATHAN   HOTEL 

วันที่สาม  ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล- เซนาโด้สแควร์ - THE VENETIAN  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 5 )
**แนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กพอเหมาะสำหรับค้างคืนที่มาเก๊า 1 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมที่ฮ่องกง**
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า โดยระหว่างการเดินทางจะผ่านจุดสำคัญต่างๆ เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร พาท่านแวะขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลซึ่งเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งโปรตุเกสเนื่องจากองค์ท่านถูกสร้างขึ้นโดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มารี ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนเพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึงนั่นเองนอกจากนี้ภายใต้รูปปั้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โดยละเอียดอีกด้วย  จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า และหมูหวานหมูแผ่น  แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว แล้วนำท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าแต่เดิมโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่ยังคงความสง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ รวมถึงโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินต่อไปยัง เซนาโด้สแควร์ ย่านการค้าที่สำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่านเดินช้อป ชิม ชิลล์ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊าเดอะเวเนเชี่ยน(THEVENETIANMACAU RESORT) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะ รวมถึงเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือก อาทิเช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและชมโชว์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยตัวท่านเอง)
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ***
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )  
มาเก๊าพักที่  GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU / TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL   หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 8 )
เดินทางสู่เมือง ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
>>ท่านที่ซื้อออฟชั่นตั๋วดิสนีย์แลนด์พร้อมรับส่ง  หรือ ท่านที่ซื้อออฟชั่นตั๋วโอเซี่ยนปาร์คพร้อมรับส่ง
**ไกด์จะนำท่านเดินทางโดย รถโตโยต้า ALPHARD (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่น 2-6 ท่าน)
หรือ นั่งรถบัสเล็ก  (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่นเกิน 6 ท่าน)ส่งท่านถึงหน้าประตูพร้อมนัดเวลารับกลับ

ส่วนท่านที่ไม่ได้ซื้อออฟชั่นเพิ่ม ขอมอบอิสระให้แก่ท่านในการพักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกซื้อแบรนด์เนม ณ แหล่งช้อปปิ้งดังใจกลางเมือง ย่านจิมซาจุ่ย และถนนสาย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) สินค้าแบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสุดสายอาทิเช่น OMEGA,TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA,BUEBERRY,LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI,LOUIS VUITTON, MIU MIU,DIOR, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการซื้อสินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน***
21.30 น.  ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / บริการอาหารเช็ทใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์  เบียร์  น้ำอัดลมบนเครื่อง
23.45 น.  ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง2562

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(เสริมเตียง)

เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)

16-19 พฤษภาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

25-28 พฤษภาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

1-4  มิถุนายน  2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

8-11 มิถุนายน  2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

15-18 มิถุนายน 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

22-25 มิถุนายน 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

6-9 กรกฎาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

11-14 กรกฎาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

20-23 กรกฎาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

25-28 กรกฎาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

3-6 สิงหาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)

ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

8-11 สิงหาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

17-20 สิงหาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

24-27 สิงหาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

31 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

7-10 กันยายน 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

14-17 กันยายน 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

21-24 กันยายน 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900

9,000

21,900

20,900

10-13 ตุลาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

17-20 ตุลาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

23,900

9,000

22,900

21,900

26-29 ตุลาคม 2562

ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.00-23.10)

23,900

9,000

22,900

21,900

Visitors: 535,719