ฮ่องกง เซินเจิ้น ม.ค.-มี.ค.62 CX 3 วัน 2 คืน -ZZHG ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เส้นทางใหม่ ตงกวน สะพานแก้ว 3มิติ เดินทาง มกราคม มีนาคม

SKU : HMT-ZZHG-HKG19-HKGSZX3D2N-CX

ทัวร์ : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

ช่วงเวลาเดินทาง :มกราคม , มีนาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 6,888 บาท

รายละเอียด : เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ สักการะ “ศาลพระพรหม” ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ไหว้พระฮ่องกง ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกงหมิว วัดกวนอู เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย ตลาดตงเหมิน

-ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) / ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

6,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เที่ยวเส้นทางใหม่ “ตงกวน
เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX) โหลดสัมภาระได้ 30 กิโลทั้งไปและกลับ

-Hilight! เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว
-Hilight! ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ
-Hilight! สักการะ “ศาลพระพรหม” ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
-ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอู
-เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง
- อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน

วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – เซินเจิ้น – โชว์น้ำพุเต้นระบำ (D)

10.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 6 Row M
13.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airway (CX) เที่ยวบิน CX614
16.55 น.  ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน
นำทุกท่านเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
โชว์น้ำพุเต้นระบำ (Shekou Sea World)
เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Ming hua เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาร์ลส์เดอโกลต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและนำมาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น)  HIGGERT HOTEL หรือ ใกล้เคียง

วันสอง   วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – New! สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน (B/L/D)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
วัดกวนอู (Guan Yu Temple)  *ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง*สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท การขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยบริวารที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้นั่นเอง ทุกท่านกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
ร้านหยก (Mineral Museum Shop) เครื่องรางยอดนิยมที่ทั่วโลกเช่าบูชาคือปี่เซี้ยะสัตว์นำโชคที่เชื่อกันว่าหากใครได้เลี่ยงแล้วจะนำเงินมาให้ไม่ขาดมือ ร้านบัวหิมะ (Herb Shop)เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได้ส่งบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัวจากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา ร้านยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อสุขภาพจริงๆ สำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนไม่หลับทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
New! สะพานแก้ว 3 มิติ (3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่องตั้งอยู่ในเมืองตงกวนสะพานแก้วมีความสูง 88 เมตรx ยาว 333 เมตร

ในการเดินบนสะพานอันน่าตื่นเต้นท่านจะได้เห็นทุกมุมแบบ 360 องศาภายใต้ทางเดินของกระจกพลาดไม่ได้กับช่วงกล้า! ท้าเสียว! ช่วงที่เรียกว่าพื้น 3 มิติจะเป็นอย่างไรให้ไปสัมผัสเอง
** หมาเยหตุ : หากสภาพอากาศไม่ดีมีลมแปรปรวนหรือฝนตกหนักจะปิดสะพานเพื่อความปลอดภัย
ชมโชว์กายกรรม (Acrobatics Performance) เป็นการแสดงโชว์แบบผาดโผนอันน่าตื่นเต้นประกอบ
ดนตรีแสงสีเสียงให้ท่านชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อยตามแบบวัฒนธรรมจีนอันสวยงามเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่านอย่างไม่รู้ลืมจนต้องเก็บภาพกลับไปฝากเพื่อนๆ
ศาลพระพรหม (Phra Phrom) ความศรัทธาของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองตงกวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวมใจของพุทธศาสนาในประเทศจีนนำท่านกราบสักการะขอพรให้ประสบความสำเร็จ
ตลาดตงเหมิน ย่านของวัยรุ่นที่นิยมไปถนนคนเดินช่วงค่ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อีก มีอาหารอร่อยๆ ริมทางเดินหลากหลายชนิด บางร้านคนขายพูดไทยได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสุดๆ
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) HIGGERT HOTEL หรือ ใกล้เคียง

วันสาม   ฮ่องกง - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) – ไปสนามบิน (B/L)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำทุกท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
วัดแชกง(Che Kung Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน**เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย  **เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย **
ร้านจิวเวอร์รี่ (Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังชื่อดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกแท้ๆซึ่งชาวจีนเชื่อว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะทำให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ**วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพหวังต้าเซียนทั่วโลกนิยมมาขอให้สุขภาพดีหายเจ็บป่วยและจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดงเป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ซึ่งเชื่อกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไปส่วนใครที่ได้มีคู่แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไปวิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (TsimShaTsui) ตั้งอยู่บนถนนนาธาน เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่Ocean Terminal, Harbour Cityสินค้าแฟชั่นต่างๆเครื่องสำอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **
** สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ **

** เฉพาะพีเรียต วันที่ 29-31 มีนาคม 2562
19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703
21.45 น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703
22.10 น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

ตารางเดินทาง
*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ต่ำกว่า 18 ปี)

พักเดี่ยว

04 – 06 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

6,888.-

11,888.-

4,500.-

11 – 13 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

6,888.-

11,888.-

4,500.-

21 – 23 มกราคม 2562 (จันทร์-พุธ)

7,888.-

12,888.-

4,500.-

25 – 27 มกราคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) เหลือ 2 ที่

7,888.-

12,888.-

4,500.-

01 – 03 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

7,888.-

12,888.-

5,500.-

08 – 10 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

7,888.-

12,888.-

4,500.-

15 – 17 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

7,888.-

12,888.-

4,500.-

22 – 24 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

7,888.-

12,888.-

4,500.-

29 – 31 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์)

7,888.-

12,888.-

4,500.-

**** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อ*
- ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)
- ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ
- ราคาทัวร์สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
- การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์บริการ
-บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง
- ท่านที่มีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝ่ายขายก่อนออกตั๋ว

Visitors: 488,162