ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (แมนยู - ลิเวอร์พูล) 8 วัน 5 คืน By TG - ZZ2B ทัวร์ดูบอล บอลพรีเมียร์ลีก ฟุตบอลอังกฤษ 2019/2020

รหัสสินค้า : HMT-ZZ2B-FOOTBALLPREMIERLEAGUE

ทัวร์ :ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (แมนยู - ลิเวอร์พูล) 8 วัน 5 คืน

สายการบิน :การบินไทย (TG)

ช่วงเวลาเดินทาง : 16- 23 ตุลาคม 2562

ราคา :150,000 บาท

 รายละเอียด :ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2018/2019 คู่ ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ / ชมสนามแอนฟิลด์ + พิพิธภัณฑ์ – ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล /ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พิพิธภัณฑ์ – ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

150,000.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (แมนยู - ลิเวอร์พูล) 8 วัน 5 คืน By TG
ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2019/2020 คู่แดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล ตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Hospitality Seat และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)

 กำหนดการเดินทาง 16 -23 ต.ค.62 

วันแรก (16 ต.ค.62)   กรุงเทพมหานคร
21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2- 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง (17 ต.ค.62)   ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ็นจ์ – พิพิฑภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอน
00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (Air busA380) 06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้า เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออก เดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจาก หลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็น เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำ แร่ร้อนโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DoubleTree by Hilton Bristol City Centre 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม (18 ต.ค.62) เมืองเยบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองแมนเชสเตอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่ง ก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อยัง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียมเช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จัก อาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford Upon Avon ให้วลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ บ้านเกิดของเชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ใน กรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DoubleTree by Hilton 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่ (19 ต.ค.62) ซิตี้ทัวร์ – ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียรลึก ระหว่าง แมนยูฯ พบ ลิเวอร์พูล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ช่วงเช้า พักผ่าอนตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาด ใหญ่ นำท่านเข้าชม Manchester Cathedral & Town Hall จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สนามโอแทรฟฟอร์ด ของปีศาจแดง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นำท่านเข้าสู่ สนามเร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่ม ประมาณ 2 ชม. เพื่อนำท่านต้อนรับนักเตะ ชม การฝึกซ้อม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศ ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020 "ศึกแดงเดือด" ระหว่าง ทีมปีศาจแดง –แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS ทีมหงส์แดง - ลิเวอร์พูล *** ที่นั่งในสนามฟุตบอล Hospitality Seat การันตี 2 ที่นั่งติดกัน

** ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล
ที่พัก DoubleTree by Hilton 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า (20 ต.ค.62) สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ลิเวอร์พลูซิตี้ทัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟ ฟอร์ด และ พิพิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool)ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล นำท่านชม เมืองลิเวอร์พูล แวะชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช๊อปปิ้ง Liverpool One เป็น walking Street ที่มีที่ร้านรวงมากมาย ให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Crowne Plaza Liverpool City Centre 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่หก (21 ต.ค.62 ) ลิเวอร์พูล – ช้อปปิ้งบิชส์เตอร์ เอ้าท์แลท - ลอนเดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , ’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท
** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน อีกครั้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซั่น ... ลิ้มรสเป็ดย่างขึ้นชื่อ
ที่พัก HILTON LONDON KENSINGTON 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด(22 ต.ค.62) ลอนดอนซิตี้ทัวร์ – ล่องเรือ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร นำท่าน เที่ยวชม เมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอย ลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตี บอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่ มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำทุกท่านขึ้น กระเช้า ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จำนวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกลสุดตา ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น ศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม www.doubleenjoy.com พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ผู้ที่เข้า พำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และ ตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ด สตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
ค่ำ อิสระอาหารค่ำบริเวณสนามบิน
21.35น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917 

วันที่แปด (23 ต.ค.62 ) กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

รายละเอียด

ราคา/บาท

ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ

150,000

เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ

135,000

เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

130,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

15,000

กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ

32,000

กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หักออกท่านละ

23,500

กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ

5,000

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ ขึ้นไป ในการเดินทาง เนื่องจากทางเราคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมทริปทุกท่าน **

** หากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***


Visitors: 535,708