Snow Sakura Tokyo Fuji Ski Kawazu 4 Days 3 Nts By XJ-I002 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซาุกระ คาวาซุ กุมภาพันธ์ มีนาคม

SKU : HMT-I002-XJ11

ทัวร์ : Snow Sakura Tokyo Fuji Ski Kawazu 4 Days 3 Nts

สายการบิน :แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)

ช่วงเวลาเดินทาง : กุมภาพันธ์- มีนาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 21,988 บาท

 รายละเอียด :ชมซากุระก่อนใครได้ที่ เมืองคาวาซุ ลานสกีฟูจิเท็น สะพานแขวนแห่งใหม่ Mishima Skywalk หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  ชินจูกุ โอไดบะ

พิเศษ!! :ชมซากุระก่อนใคร พร้อมเล่นหิมะ พักออนเซ็น 2 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

21,988.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                   

 

Snow Sakura Tokyo Fuji Ski Kawazu 4 Days 3 Nts By XJ

คุ้มสุด!!! พักออนเซ็น 2 คืน นาริตะ 1คืน มีรถ ไกด์ พาเที่ยวทุกวัน
ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ราคาพิเศษ ! ! ! เริ่มเพียง 21,988 บาท
* ชมซากุระก่อนใครได้ที่ เมืองคาวาซุ เมืองที่ดอกซากุระบานเร็วที่สุดในเขตคันโต(แถบโตเกียว)
* สนุกสานกับการเล่นหิมะ ที่ลานสกีฟูจิเท็น
* Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชมวิวฟูจิ
* ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใส
* สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น ทดสอบความสั่นสะเทือนที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
* เยือน มหานครโตเกียว เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
* วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว
* ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
* โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
* วัดนาริตะ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
* สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น "ออนเซ็น" หรือ "การแช่บ่อน้ำร้อน"
* เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์


ไฟล์ทบิน
Departure DMK – NRT XJ602 04.55 -13.10
Return NRT – DMK XJ603 13.55 -19.05
**ช่วงเดือนมีนาคมอาจมีปรับเปลี่ยนเวลาบินเนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยน Seasonal flight ของสายการบิน**

วันแรก   กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ ออนเซ็น
02.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
04.55 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ602 (มีบริการอาหารบนเครื่องขาไป)
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงโตเกียวเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึ กกับ คามินาริม ง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่ มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่โตเกียว สกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์ เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา นำท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 (อิสระให้ท่านทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองโออิโสะ โรงแรมสวยงามริมทะเล

ที่พัก: Oiso Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่ม ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่นี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   โออิโสะ – เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk - โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาซุ (Kawazu) เมืองอิซุ (Izu) จังหวัดชิซุโอกะ เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติดทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ (Izu Peninsula) นำท่านไปชม งาน Kwawazu Sakura Festival 2019 หรืองาน"คาวาสึซากุระมัตสึริ"ไปชมซากุระเป็นที่แรกๆ ก่อนใครในญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นต้นไปตลอดเวลากว่า 1 เดือน"คาวาสึซากุระ(Kawazu-zakura)"ดอกซากุระซึ่งเป็นซากุระสายพันธ์ท้องถิ่น จะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่าซากุระที่ไหนๆในเกาะฮอนชู ซากุระสีชมพูเข้มเรียงตัวยาวตลอดริมน้ำกว่า4กม.และบานทั่วเมืองหลายพัน ต้นบางจุดยังมีดอก"นาโนะฮานะ"หรือดอกวางตุ้งสีเหลือง บานพร้อมกั นอีกด้วยสีสันตัดกันสวยงามมาก งาน "คาวาสึซากุระมัตสึริ"ในช่วงเทศกาลทั่วบริเวณจัดงานจะมีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆมากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (ช่วงระยะเวลาจัดงานระว่างวันที่10ก.พ.62-10 มี.ค.62)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
บ่าย นำท่านเดินสู่เมืองมิชิมะเพื่อนำท่านไปชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น กับวิว 360° ชื่ออย่างเป็นทางการของสะพานแขวนแห่งนี้คือ “สะพานแขวนใหญ่ฮาโกเน่เซย์โรคุ-มิชิมะ” ซึ่งเป็นชื่อที่ยาวและเรียกยาก จึงได้มีการประกวดชื่อเล่นที่เรียกได้ง่ายผลปรากฏว่า ชื่อที่ได้รับเลือกคือ “มิชิมะสกายวอล์ค” ซึ่งเกิดจากการนำคำสำคัญ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ “มิชิมะ” ที่เป็นชื่อของท้องถิ่นและ“สกายวอล์ค”ที่สื่อความหมายว่า “รู้สึกคล้ายกับเดินบนท้องฟ้า” ท่ามป่าเขาและภูเขาไฟฟูจิอันงดงามและบริเวณโดยรอบ MISHIMA SKYWALK ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นคาเฟ่,เรือนกระจกที่มีดอกไม้เบ่งบานตลอดปีสามารถชมโคมระย้าดอกไม้ที่ติดอยู่มากมายตามเพดานได้ ณ ที่แห่งนี้ มีอาหารว่างและเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายและสามารถหาซื้อไดฟูกุสตรอเบอร์รี่ น้ำผลไม้สด ผักผลไม้ และอาหารดองที่ล้วนแต่คัดสรรแหล่งผลิตไปเป็นของฝากได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าข้ามสะพานประมาณ 1,000เยน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ นำท่านไปชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปีที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซา บไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่านดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่3) พร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาด การอาบน้ำแร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่ม ชาวญี่ปุ่นเชือว่าน้ำแร่มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวเปล่งปลั่ง ที่พัก: Fujisan Resort Hotel // Blancvert Fuji Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม   ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย นำท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นโออิชิปาร์ค แทนและสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 ) Japanese Seat
บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถ เลือกซื้อชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บำรุงสุขภาพ ด้านหลังร้านท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพวิวฟูจิริมทะเลสาบคาวากูจิโกะได้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางเช่นแบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ

ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่   วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6)
นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมีวลาใกล้ๆกันจะมีห้างอิอนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.55 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ603
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง )
19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

 พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

8-11 กุมภาพันธ์ 62

21,988

 

 

 

 

Infant7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

8,500

9-12 กุมภาพันธ์ 62

21,988

8,500

14-17 กุมภาพันธ์ 62

22,988

8,500

15-18 กุมภาพันธ์ 62

23,988

8,500

17-20 กุมภาพันธ์ 62

23,988

8,500

21-24 กุมภาพันธ์ 62

23,988

8,500

22-25 กุมภาพันธ์ 62

23,988

8,500

24-27 กุมภาพันธ์ 62

22,988

8,500

28กุมภาพันธ์-3มีนาคม

23,988

8,500

1-4 มีนาคม 62

23,988

8,500

3-6 มีนาคม 62

23,988

8,500

6-9 มีนาคม 62

24,988

8,500

7-10 มีนาคม 62

24,988

8,500


Visitors: 457,218